L’AIGUA DE BOCA DEL POBLE DE MONTCORTÉS NO ÉS APTA PEL CONSUM HUMÀ

L’Ajuntament de Baix Pallars no informa als veïns del poble que l’aigua que arriba a les cases té altes concentracions de paràmetres bacteriològics.

Des de fa uns 5 anys el poble de Montcortés s’abasteix de l’aigua de l’estany, a través d’una captació que deriva l’aigua a un dipòsit on és clorada per a destinar-la al consum humà. La captació volia ser una solució als nombrosos problemes d’aigua que afectaven al poble.

Ja fa temps, però, que els veïns es queixen que l’aigua que surt de les aixetes fa molt mala olor i alguns veïns pateixen reiteradament diarrees i mals de panxa.

En determinades reunions de poble, els veïns van demanar a l’Ajuntament de Baix Pallars que fes analítiques a l’aigua per tal de conèixer-ne la seva qualitat. En conseqüència, la resposta de l’alcalde va ser que l’aigua de boca que abastia les cases era potable.

Davant les reiterades queixes, una veïna va sol·licitar a l’Ajuntament l’informe de resultats analítics de l’aigua de boca del poble, amb la sorpresa que aquest informe, emès per la Unitat d’Aigües de la Diputació de Lleida i segons anàlisis efectuades pel laboratori Ilersap en data del 18/07/2017, conclou que l’aigua de boca del poble de Montcortés NO ÉS APTA PER AL CONSUM perquè supera els valors paramètrics de bacteris coliforms (752 UFC/100 mg quan el màxim tolerat és 10 UFC/100mg), del bacteri Escherichia Coli (5 UFC/100mg quan hauria de ser 0) i del recompte de colònies a 22ºC (112 UFC/ml quan el màxim admès hauria de ser 100 UFC/ml).

La mateixa veïna, en veure la gravetat de la situació, va sol·licitar per escrit a l’Ajuntament que informés de manera immediata d’aquesta situació als veïns de Montcortés, que estan consumint aigua no potable diàriament i contaminada per bacteris fecals, però a dia d’avui encara no se n’ha informat al veïnat.        Així mateix també ha sol·licitat còpia dels informes dels resultats analítics d’entre 2015 i 2017, informació pública que encara està pendent que se li entregui.

Per això presentem la denúncia adjunta a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, instant a què es prenguin les mesures pertinents per abastir Montcortés d’aigua potable apta pel consum humà, que s’informi degudament a la població de la situació i que es depurin les responsabilitats que es puguin derivar de les accions que atempten contra la salut pública.