L’AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS AMAGA ALS VEÏNS DE MONTCORTÉS QUE, COM A MÍNIM DES DEL 2015, L’AIGUA DE BOCA NO ÉS APTA PEL CONSUM

5 dels 6 informes de resultats analítics facilitats pel Consistori qualifiquen l’aigua del poble com a NO APTA PER AL CONSUM.

L’endemà de que la CUP Pallars presentéssim una denúncia a l’Agència de Salut Pública de Catalunya contra l’Ajuntament de Baix Pallars per permetre que els veïns i veïnes de Montcortés consumissin diàriament aigua no apta per al consum humà, hem tingut accés a nous informes de resultats analítics corresponents al període 2015-2017 que corroboren que, com a mínim des del 2015, el poble està consumint aigua contaminada.

Durant aquest període de 3 anys, 5 de les 6 analítiques realitzades són NO APTES pel consum humà, marcant valors per sobre dels permesos, generalment, en paràmetres bacteriològics d’origen fecal com per exemple bacteris coliforms, bacteri Escherichia Coli o recompte de colònies a 22ºC.

Això demostra que no es tracta d’un problema puntual, sinó que com a mínim des del 2015 els veïns i veïnes de Montcortés estan consumint aigua no potable, sense que ningú els hagués informat d’aquesta situació ni tampoc els hagués proporcionat cap solució per a resoldre el problema.

Aquest fet explica molts dels episodis de diarrees i mals de panxa que pateixen els veïns i veïnes, efectes que encara es veuen més agreujats en el cas dels nens, a banda dels greuges que causa el mal estat de l’aigua en les tasques domèstiques de les cases (rentar plats, rentar roba, dutxar-se, etc.).

Segons marca la llei, el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, “els municipis són responsables d’assegurar que l’aigua subministrada (...) en el seu àmbit territorial sigui apta per al consum en el punt de lliurament al consumidor”, segons l’article 4.1.

En l’article 4.6 del RD s’especifica que “si la qualitat de l’aigua de consum humà experimenta modificacions que impliquin que de forma temporal o permanent no sigui apta per al consum, (...), el gestor ha de posar en coneixement de la població i/o altres gestors afectats, així com del municipi, si s’escau, aquesta situació d’incompliment, les mesures correctores i preventives previstes, (...), a fi d’evitar qualsevol risc que afecti la protecció de la salut humana.

I l’article 5 diu ben clarament que “l’aigua de consum humà ha de ser salubre i neta”.

A Montcortés no s’està complint, almenys, des de fa tres anys res de tot això.

Ahir, després de fer-se pública la notícia de la nul·la potabilitat de l’aigua de Montcortés, l’Ajuntament va penjar a l’estaló del poble un ban on s’informava als veïns que de les darreres analítiques se’n desprenia que el resultat era de no apta per al consum humà, signat en data 18/08/2017, un mes just després de la data del darrer informe de resultats analítics.

Des de la CUP Pallars, traslladarem novament a l’Agència de Salut Pública de Catalunya les analítiques del 2015 al 2017 i demanem novament que, de forma urgent, es prenguin les mesures pertinents per abastir Montcortés d’aigua potable apta pel consum humà i que es depurin les responsabilitats que es puguin derivar de les accions que atempten contra la salut pública.